Posts

SAĞLIĞIN TEMEL KAVRAMLARI

Sağliğin temel kavramlari

Post by Dr. Öğr. Üyesi Orhan Karakaya 0 Comments

ÖzSağlık, evrensel bir kavram olmakla birlikte doğuştan gelen temel bir haktır. Sağlık kavramı; sadece hastalık ve sakatlık olmaması değil aynı zamanda psikolojik ve sosyal yönden tam olarak iyilik halini ifade eder. bu iyilik halini sağlamak için sağlık kurumlarına büyük sorumluluklar düşmektedir.&...

Kolesterol Nedir?

Kolesterol nedir?

Post by Dr. Öğr. Üyesi Orhan Karakaya 1 Comment

Bir bardaktaki yağ ve suyun karışmaması gibi vücudun normal işlevleri için taşınması gereken yağlar da su ağırlıklı kanımıza karışarak taşınamaz. Kolesterol; yağ moleküllerinin taşıyıcı proteinlere bağlanmış halinin kanda ölçülebilen halidir ve sağlık için gereklidir. Sorun, kimi insanların ihtiyaçl...